top of page

25kg Tørris 

Pellets 3mm

kr730.00

25kg Tørris 

Pellets 16mm

kr1,200.00

Fakta om tørris

Tørris blir produsert av karbondioksid (co2) Ved å åpne opp flytende co2 i et trykkløst kammer, fryser det til tørris-snø. Deretter blir den presset sammen i en prosess til den formen som er ønskelig.


Rengjøring og fjerning av overflatebelegg

Tørris har i de siste 50 år blitt brukt i industrier som krever en effektiv men skånsom rengjøring, uten bruk av vann og kjemikalier.

Eksempler kan være rengjøring av maskiner og utstyr i bakerier og annen næringsmiddelproduksjon, rengjøring i elektriske installasjoner (tørris er ikke elektrisk ledende), sanitering innvendig i ventilasjonsanlegg og -kanaler, fjerning av belegg og skitt på varmevekslere, renovering i kjøletårn, renovering av bygninger ved soppangrep, sotbelegg etter brann, og en mengde andre oppgaver.

Fjerning av miljøfarlig maling og lignende fra betong, leca- og trekonstruksjoner i forbindelse med riving er også en type oppgave der tørris er svært godt egnet.

Det samme gjelder ved renovasjon og restaurering av murverk, treverk, og betongkonstruksjoner, der man vil fjerne gamle overflatebelegg, som f.eks. epoxymaling, alkydmaling, urenheter, og annet

I tillegg til rengjøring og sanitering benyttes også tørris for å fjerne fastbrente belegg på sveiseroboter og i støpeformer for metaller, samt beleggsfjerning i støpeformer for bl.a. plast og gummi.

Tørris tilfører ikke noe rengøringsmateriale som skal oppsamles, og er fullstendig fritt for fukt. Det gir derfor rengjøringen en perfekt mulighet for å nå og rengjøre områder og deler, som normalt kun kan rengjøres manuelt.

Ovenstående metoder kan sammenfattes i begrepet tørrisblåsing. Maskinene som benyttes til ovenstående oppgaver, kalles tørrisblåsemaskiner. Maskinene er drevet av trykkluft.

bottom of page